Iniciatíva

Iniciatíva piata žena (občianske združenie) vznikla ako platforma pre spoluprácu organizácií, zaoberajúcich sa elimináciou násilia páchaného na ženách v júni 2001. Hlavnými cieľmi združenia je koordinácia aktivít rôznych organizácii s podobným zameraním, medializácia problematiky a vedenie kampaní, formovanie verejnej mienky, aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania, komunikácia s verejnou správou a parlamentný lobbing zameraný na presadzovanie potrebných legislatívnych úprav.

Iniciatíva piata žena nadväzuje na skúsenosti, ktoré získali zúčastnené organizácie v  práci proti násiliu páchanému na ženách. Najdlhšiu tradíciu má spolupráca mimovládnych organizácií Aspekt, Pro Familia, Fenestra a Aliancia žien Slovenska. Už od roku 1998 sa rôznymi aktivitami zapájali do celosvetovej 16-dňovej kampane proti násiliu na ženách. Neskôr k nim pribudli organizácie Eset – za rodinu bez násilia, Možnosť voľby – za dodržiavanie ľudských práv žien a detí a najnovšie aj Podisea. Prvé tri spomínané MVO uskutočňovali už od roku 1998 v období celosvetovej 16-dňovej kampane proti násiliu voči ženám aktivity, ktorými sa zapájali do tejto kampane. Kampaň piata žena a založenie spoločného občianskeho združenia utvára novú platformu pre spoločné aktivity a možnosti pre spoluprácu s inými podobne zameranými organizáciami.

Organizácie zapojené do Iniciatívy piata žena

Aliancia žien Slovenska
Ľudskoprávna mimovládna organizácia, so sídlom v Bratislave, vznikla v roku 1994. Venuje sa monitorovaniu implementácie medzinárodných dokumentov k problematike žien, ich prekladom a vydávaniu, šíreniu informácií o ženskej problematike v rámci Slovenska, ako aj kontaktom s medzinárodnými organizáciami a sieťami. Venuje sa aj konkrétnej práci proti domácemu násiliu a obchodu so ženami. Poskytuje krízové poradenstvo, psychologickú a právnu pomoc. Zaoberá sa aj legislatívnymi aspektmi násilia páchaného na ženách.
www.alianciazien.sk

Aspekt

Záujmové združenie žien Aspekt, so sídlom v Bratislave, ako nositeľ feministického vzdelávacieho a publikačného projektu zameraného na scitlivovanie vedomia na otázky rodovej problematiky vzniklo v roku 1993. Vydáva feministický kultúrny časopis Aspekt a knižnú edíciu, poriada vzdelávacie podujatia, spravuje knižnicu, poskytuje odborné konzultácie, spolupracuje s inými médiami a organizáciami. V spolupráci s Pro Familiou vydal Aspekt viacero publikácií o problematike násilia páchaného na ženách.
www.aspekt.sk

Esfem

Mimovládna organizácia, ktorá sa zameriava na odstraňovanie násilia páchaného na ženách. Venuje sa najmä prevencii rodovo podmieneného násilia formou narúšania rodových stereotypov. Formou prednášok a workshopov pracuje s deťmi a mladými ľuďmi, ako aj učiteľkami a učiteľmi na všetkých typoch škôl. Sústreďuje sa najmä na problematiku sexuálnej výchovy, vypracovala napríklad analýzu rodových stereotypov v učebniciach sexuálnej výchovy.
www.esfem.sk

Fenestra
Záujmové združenie žien Fenestra, so sídlom v Košiciach, prevádzkuje od roku 1999 ako svoju hlavnú činnosť Krízové centrum Fenestra, v ktorom poskytuje obetiam násilia páchaného na ženách komplexné služby. Okrem toho sa venuje legislatívnym, medializačným a školiacim aktivitám.

www.fenestra.sk

Možnosť voľby – za dodržiavanie ľudských práv žien a detí
Občianske združenie Možnosť voľby, so sídlom v Bratislave, vzniklo ako koalícia ženských mimovládnych organizácií presadzujúcich zachovanie súčasného štandardu reprodukčných práv na Slovensku. Zasadzuje sa za dodržiavanie ľudských práv, najmä ľudských práv žien a detí, s dôrazom na reprodukčné práva, za odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien a za uplatňovanie rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi.
www.moznostvolby.sk

Podisea
Občianske združenie Podisea, so sídlom v Banskej Bystrici, sa zameriava na pomoc týraným a diskriminovaným ženám. Poskytuje bezplatne právnickú, psychologickú a sociálnu pomoc ženám, ktoré sa stali obeťami násilia a diskriminácie. Vzdelávacie aktivity Podisey sa zameriavajú na prevenciu násilia páchaného na ženách, na rodovú problematiku a výchovu k tolerancii v oblasti ľudských práv.

Pro Familia
Násilie páchané na ženách je prioritnou oblasťou aktivít občianskeho združenia Pro Familia, ktoré sídli v Humennom. Násilím páchaným na ženách sa táto organizácia zaoberá tak na individuálnej úrovni – poskytuje krízovú pomoc obetiam násilia páchaného na ženách a prevádzkuje bezpečný dom pre ženy, ako aj na celonárodnej úrovni – najmä vo forme legislatívnej a lektorskej činnosti. Zameriava sa i na prípravu koncepcií a stratégií na odstraňovanie násilia páchaného na ženách. Vydáva publikácie a materiály o problematike násilia.

 

 • marec 2023
  Po Ut St Št Pi So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Návštevy:

  • 99 182 hits