Pomoc

Organizácie poskytujúce pomoc obetiam násilia

Zoznam zariadení vznikol na základe mnohých starších zoznamov organizácií a zariadení, ktoré sme  telefonicky overovali. Tento zoznam je ako živý organizmus – každý deň niektoré jeho časti vznikajú, menia sa, dopĺňajú alebo zanikajú. Preto Vás prosíme, aby ste nám prípadné zmeny k uverejneným kontaktom ako i nové resp. ešte neuvedené organizácie čím skôr nahlásili na mail olga@olga.sk.

Každá vaša reakcia pomôže zachrániť človeka – pomôžte, aby sme spolu mohli zastaviť násilie.

Organizácie sú zoradené podľa VÚC, non-stop telefonické linky sú vyznačen červeným

Bratislavský VÚC

ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA–BRATISLAVA
Tel:
0903 519 550 – nonstop
Fax: 02/52450346
Web: www.alianciazien.sk
Mail: alianciazien@alianciazien.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Farkašová
Služby: sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, právna pomoc,psychologické poradenstvo, sociálna asistencia, vzdelávanie (Akreditácia MŠ)

CENTRUM NÁDEJ (Pomoc ohrozeným deťom) – BRATISLAVA
Tel.:
02/62249914, 02/62247877
0905 463 425 – nonstop
Web:
www.centrumnadej.sk
Mail:
centrum.nadej@centrum.sk
Kontaktná osoba:
PhDr. Hana Bártová
Služby:
sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, právna pomoc, psychologické poradenstvo, podporné skupiny, psychoterapia, sociálna asistencia, mediácia

KRÍZOVÉ CENTRUM BRÁNA DO ŽIVOTA – BRATISLAVA
Tel.:
02/62410469 – nonstop
0910 992 041, 0915 439 245, 02/62410468
Fax:
02/62410469, 02/62410468
Web:
www.branadozivota.sk
Mail
: pomoc@branadozivota.skcabanova@branadozivota.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Gabriela Cabanová
Služby:
sociálne+právne+psychologické poradenstvo, krízová intervencia, podporné skupiny,psychoterapia a diagnostika, asistencia pri vybavovaní dokumentov, asistencia v byte klienta/ky, sprevádzanie klienta/ky na súdnych pojednávaniach, odborné posudzovanie
Ubytovanie: 6 miest pre ženy a 20 miest pre ženy s deťmi (v útulku sídli aj detský domov a SOS pre deti), 90.-Sk/deň pre rodinu

MAJÁK NÁDEJE (n.o.) – BRATISLAVA
Tel.:
02/52626701, 0911 526 267, 0904 700 866 – všetko nonstop
Fax:
02/52626702
Kontaktná osoba
: Mgr. Andrej Poracký
Mail:
majaknadeje@stonline.sk
Služby
: sociálne+právne+psychologické poradenstvo, právna pomoc, podporná skupina, psychoterapia, sociálna asistencia
Ubytovanie:
40 miest v 17 izbách pre matky s deťmi, 1 rok, 2.500.-sk/mes.

PON CENTRÁLA
Adr.: P.O.BOX 83, 820 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5263 2496
Mail: info@pomocobetiam.sk

Poradňa PON BRATISLAVA
Konzultácie aj bez objednania:
Pondelok, utorok, štvrtok: 14,00 – 18,00
Adr.: Cintorínska 3
Telefón, odkazovač, fax: 02 5263 2495
Mail: bratislava@pomocobetiam.sk
Koordinátorka: Eva Náništová

LINKA POMOCI OBETIAM
0850 111 321

Prístupná z celého územia SR na zvýhodnenom čísle (volajúci platí polovicu miestneho hovorného), informuje o službách pre obete a prístupe k nim v pracovných dňoch 10,00 – 14,00, inak záznamník zavolania.
Mail: linka@pomocobetiam.sk

AZYLOVÉ CENTRUM BETÁNIA – útulok – Malacky (prevádzkuje Križovatky n.o.)
Tel.:
034/7722457, 0908 441 586 – obe nonstop       
Mail:
centrumbetania@mail.t-com.sk
Kont. osoba:
Anna Benková
Služby:
sociálne+právne+psychologické poradenstvo
Ubytovanie:
21 miest v 7 izbách, 1.250.-Sk/mes. matka + 1 dieťa , dĺžka pobytu maximálne 1 rok, mimoriadne prípady 3 roky

Trnavský VÚC

KRIŽOVATKY (n.o.) – SKALICA
Tel.:
034/6645718, 0907 899 271
Fax:
034/6645718
Kontaktná osoba:
Danica Sedláčková
Mail:
krizovatky@ba.telecom.sk

AZYLOVÝ DOM EMAUZY – útulok – Holíč (prevádzkuje Križovatky n.o.)
Tel.:
034/6683110 – nonstop
Fax:
034/668311
Kont. osoba: Hana Šafranková
Mail:
emauzy@stonline.sk
Služby:
sociálne+právne+psychologické poradenstvo, podporné skupiny, psychoterapia
Ubytovanie:
41 miest v 15 izbách, 1.200.- sk/mes. matka + 1 dieťa, dĺžka pobytu – 1 rok – mimoriadne až 3 roky (matka s malým dieťaťom)

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (ZSS) SENICA
Pod zariadenie patrí DOR

Tel.:
034/6228456 – recepcia nonstop (neprepúšťa cudzích ľudí)
0918 467 907 – nonstop
Fax.:
034/6228456
Kontaktná osoba:
Zuzana Krčmáriková
Mail:
zuzka@boker.sk
Služby:
krízová intervencia, poradenská činnosť
Ubytovanie:
poplatok sa vypočíta podľa príjmu

ARCIDIECÉZNA CHARITA TRNAVA – Charitatívno-sociálne centrum
Tel.:
08055511396, 033/5512704, 033/5511397
Fax:
033/5511397
Web:
www.charitatt.sk
Mail:
battarci.charita@stonline.sk
Kontaktná osoba:
PhDr. František Čišecký, PhD., Mária Ruislová
Služby
: poradenstvo

Poradňa PON TRNAVA
Konzultácie aj bez objednania: Utorok a štvrtok: 14,00 -18,00
Adr.: Trhová 2
Telefón, odkazovač, fax: 033 550 5535
Mobil: 0907 380 642
Mail: trnava@pomocobetiam.sk
Koordinátorka: Iveta Schusterová

ÚTULOK Sv. ANNY HLOHOVEC (OZ POKOJ A DOBRO)
Tel.:
033/7424686 – nonstop
Fax:
033/7422352
Kontaktná osoba:
PhDr.Viera Vavrová
Mail:
viera.vavrova@d2u.sk
Služby:
krízová intervencia, postintervencia
Ubytovanie:
ženy – 3 EUR/deň, deti – 1,5 EUR/deň

Nitriansky VÚC

CENTRUM SLNIEČKO (n.o.) – NITRA
Tel.:
037/6585222 – nonstop, 037/6585190 (Pon.-piat. 8,00 – 16,00)
Web:
www.centrumslniečko.sk
Fax.:
037/6585190
Kontaktná osoba:
Mgr. Mariana Kováčová
Mail:
centrumslniečko@stonline.sk
Služby:
sociálne+právne+psychologické poradenstvo, právna pomoc, sociálna asistencia, podporné skupiny
Zariadenia:
1. krízové stredisko pre matky s deťmi
2. detské krízové stredisko
3. Dom na pol ceste – ubytovanie najmenej na 3 mesiace
4. ambulantná poradňa
5. bezplatná Detská linka záchrany – 0800 12 12 12 – (pond. – piat.:14,00 –20,00)
Ubytovanie:
8 miest v 4 izbách, 30.- Sk/deň za matku, deti bezplatne

SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – NITRA
Pod zariadenie patrí DOR

Tel.:
037/7720807 (P-P: 7,30 – 15,30)
Kontaktná osoba:
Anna Bolfová
Služby:
„štartovacie“ poradenstvo, spolupracujú s RPPS
Ubytovanie: –
10 osôb 30.- sk/deň – matka s 2 deťmi, 45.- sk/deň – matka s 3 deťmi

DIECÉZNA CHARITA NITRA
Tel.:
037/7721792 (P-P:7,30-16,00)                               
Fax:
037/7721798
www.charita.sk

Mail:
charita.nr@ba.tcom.sk
Kontaktná osoba:
Milena Beresecká
Služby:
sociálne poradenstvo

Poradňa PON NITRA
Konzultácie aj bez objednania: Utorok a štvrtok: 14,00 – 18,00
Adr.: Fraňa Mojtu 18
Telefón, odkazovač, fax:
037 772 1209
Mobil:
0907 409 425
Mail:
nitra@pomocobetiam.sk
Koordinátor: Miroslav Duchoň

KRÍZOVÉ STREDISKO HURBANOVO
Tel.:
035/7602208 – nonstop
Fax:
035/7604505
Kontaktná osoba:
Ing. Kornélia Leczkésiová
Mail:
kshurbanovo@stonline.sk
Služby:
prvá stanica pre deti zanedbávané, týrané, zneužívané a sociálne prípady (prideľuje ich ÚPSVa R) – potom sú umiestňované do Detských domovov, reedukačných zariadení alebo späť do rodín
Ubytovanie:
pre deti od 2 do 18 rokov – starostlivosť bezplatná

DD a DSS (od 25 rokov) – LEVICE
Tel.:
036/6305821 (P-P: 7,00 – 15,00)
Fax:
036/6312087
Kontaktná osoba:
Katarína Titková
Mail:
dddrulev@stonline.sk
Služby:
terénne šetrenia, poradenstvo
Ubytovanie:
akútne prípady (týraných) prednostne prijímajú za klientov DD a DSS

ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI MESTA ŠAĽA
Pod zariadenie patrí DOR Šaľa – Veča

Tel.:
031/7721288 (P – P: 7,00 – 15,00)
Kontaktná osoba:
Benčíková
Služby:
poradenstvo
Ubytovanie:
5 klientov (matka + deti, môže byť aj otec + deti) – 1.940.-sk/mes., 2.010.-sk/mes., 2.170.-/mes., 2.420.-sk/mes.

ÚTULOK ŽELIEZOVCE
Tel.:
036/7713539 – nonstop
Kontaktná osoba:
Pavel Polka
Služby:
štartovacie poradenstvo pre ODN (spolupráca s kurátorkou v Leviciach)
Ubytovanie:
32 miest (bezdomovci + rodiny + ODN)

Trenčiansky VÚC

ORCHIDEA (n.o.) – PRIEVIDZA
Tel.:
046/5426053 (P-8,00 – 16,00, U,S,Š– 8,00 – 14,30, piat. – 8,00 – 11,00) 0911 208 127, 0903 208 125 – nonstop
Fax:
046/5426053
Kontaktná osoba:
dr. Ľubica Šorlová
Mail:
lubica.sorlova@zoznam.sk
Služby:
sociálne+právne+psychologické poradenstvo, právna pomoc, psychoterapia, sociálna asistencia

Zriadilo zariadenia v Bošanoch:

KRÍZOVÉ STREDISKO – ubytovanie: 38 miest, 2.600.-sk/mesiac za izbu (bez ohľadu na počet detí)
DOR – Domov pre osamelých rodičov –
ubytovanie: 19 miest, 25.-sk/deň

CENTRUM SOCIÁLNEJ POMOCI DOMINO PRIEVIDZA
Tel.:
046/5425069 (P-P: 7,30 – 16,30), 0904607157 – nonstop
Fax:
046/5121014, 046/5422190
Kontaktná osoba:
PaedDr. Iveta Lauková
Mail:
dominopd@prievidzanet.sk

Služby:
DSS pre mentálne postihnuté deti
Krízové stredisko –
umiestnenie detí (predbežné opatrenie, výchovné opatrenie, dohoda s rodičmi) vo veku od 3 do 16 rokov na dobu 3 mesiacov

SLOVENSKÉ KRÍZOVÉ CENTRUM DOTYK – BECKOV (DUBNICA)
Tel.:
0903 704 784 – nonstop
Fax:
032/7777347
Web:
www.dotyk.sk
Mail:
dotyk@dotyk.sk, dotyk@centrum.sk
Kontaktná osoba:
Elena Hatašová
Služby:
sociálne+právne+psychologické poradenstvo, postintervenčné, dočasná finančná a materiálna pomoc, sprostredkovanie kontaktov na domáce a zahraničné organizácie poskytujúce pomoc, pomoc pri hľadaní zamestnania a lacných bytov, bezplatné rekvalifikačné kurzy, osobná ochrana svedkov – vlastná bezpečtnostná služba
Ubytovanie:
sieť bytov po celom Slovensku (kontakty v regiónoch) pre matky s deťmi (ODN) a utajené CHB pre obete obchodu s ľuďmi

SOCIÁLNE SLUŽBY – DOR MYJAVA
Tel.:
034/6907119 (P-P: 8,00 – 16,00)0915 760 977 – nonstop
Fax:
034/6212597
Web:
www.myjava.sk
Mail:
galikova@myjava.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Gáliková
Služby:
poradenské – spísanie návrhov, psychická podpora
Ubytovanie:
pre ženy a deti ale aj osoby, ktoré sa o niekoho starajú
Poplatky: 1.700.-sk/mes. – matka a 1 dieťa
1.800.-sk/mes. – matka a 2 deti
1.900.-sk/mes.– matka a 3 deti
700.-sk/mes. – hmotná núdza

HUMANITY CENTRUM SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ – VEĽKÁ LEHôTKA

Pod zariadenie patrí DOR v Prievidzi
Tel.:
046/5483181 – 2 (P – P: 7,00 – 15,00)
Fax:
046/5483157
Kontaktná osoba:
Silvia Šnircová
Mail:
silvia.snircova@hcsp.tsk.sk
Služby:
sociálne poradenstvo, odporúčanie na iné organizácie
Ubytovanie: –
4 izby (4 matky + 4 deti), poplatok – výpočet podľa príjmu v zmysle zákona

Poradňa PON TRENČÍN
Konzultácie aj bez objednania: Utorok a štvrtok: 14,00 – 18,00
Adr.: Kniežaťa Pribinu 24
Telefón, odkazovač, fax: 032 744 2403
Mobil: 0907 409 425
Mail: trencin@pomocobetiam.sk
Koordinátorka: Mária Plešková


Banskobystrický VÚC

SIGNÁL OHROZENIA (OZ) – BANSKÁ BYSTRICA
zriadilo CENTRUM SRDIEČKO, ktorého súčasťou je
1. DeD pre deti so syndromom CAN, týrané deti
2. Ambulancia krízovej intervencie a psychologická poradňa
3. Linka pomoci týraným ženám a ľuďom v ohrození
4. Prevenčné programy
Tel.:
048/4131141 – nonstop, 048/4131156
Fax:
048/4131156
Web:
www.centrumsrdiečko.sk
Mail:
signalohrozenia@pobox.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Adriana Hrežďovičová
Služby:
sociálne+právne+psychologické poradenstvo týraným ženám + ODN

DOM Sv.ALŽBETY BANSKÁ BYSTRICA
Pre osamelých rodičov s deťmi.
Tel.:
048/4144431, 0904 481 981 – nonstop
Web:
www.dsabb.sk
Mail:
dsa@mail.t-com.sk
Kontaktná osoba:
Ľubica Michalíková
Služby:
sociálne a psychologické poradenstvo, právne otázky – spolupracujú s PON
Ubytovanie:
8 izieb

Poradňa PON BANSKÁ BYSTRICA
Konzultácie aj bez objednania: Utorok a štvrtok: 14,00 – 18,00
Adr.: Dolná Strieborná 2
Telefón, odkazovač, fax: 048 415 2323
Mobil: 0907 425 134
Mail: bystrica@pomocobetiam.sk
Koordinátorka: Iveta Jurgová

DOMÉNA – DSS ŽIAR NAD HRONOM
Tel.:
045/6733456 /Pond. – piat.: 8,00 16,00)
Kontaktová osoba:
Mgr. Eva Hrončová
Mail:
dss.domena@stonline.sk
Služby:
odporúčajú, kde sa majú ODN obrátiť o pomoc


Žilinský VÚC

CENTRUM DAFNE ŽILINA
Tel:
041/7631222, 0908 448 118 – linka pomoci
Web:
www.dafne.sk
Mail.
hurtosova@dafne.sk, dafne@dafne.sk
Kontaktná osoba:
Zuzana Hurtošová
Služby:
sociálne poradenstvo pre deti, mládež aj dospelých (skupina soc.-patologických javov), sociálna prevencia, osveta, soc.asistencia, pomoc pri písaní žiadostí

OZ NÁRUČ POMOC DEŤOM V KRÍZE ŽILINA
OZ pomáha týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným DN.
Tel
: 041/5166543
Fax:
041/5166543
Web:
www.naruc.sk
Mail:
naruc@nextra.sk

DETSKÉ KRÍZOVÉ CENTRUM NÁRUČ ŽILINA (prevádzkuje OZ Náruč)
Tel.:
041/5166543 (P-P:7,00-16,00), 041/5166544 – nonstop
Fax:
041/5166543
Web:
www.naruc.sk
Mail:
naruc@naruc.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Róbert Braciník
Služby:
krízová intervencia, psychologická+sociálna+špeciálno-pedagogická diagnostika, psychoterapia, odborná psychologická, sociálna a pedagociká starostlivosť, školská + zdravotná starostlivosť, práca s rodinami, ambulantne – psychologická a sociálna poradňa pre rodiny ohrozené domácim násilím
Ubytovanie: –
22 klientov od 3 do 18 rokov (predbežné rozhodnutie súdu) –  3 mes. maximálne 6 mes.
– byt pre matku s deťmí (max. 4 deti) – 3 mes. – podľa potreby  predĺžia, keď je hmotná núdza tak pol roka

PORADENSKO – TRÉNINGOVÉ CENTRUM NÁRUČ ČADCA (prevádzkuje OZ Náruč)
Tel.:
041/4332244(P-P: 8,00-15,00)
Fax:
041/4332244
Web:
www.naruc.sk
Mail:
poradnacadca@naruc.sk
Kontaktná osoba:
JUDr. Sylvia Dancárová
Služby:
bezplatné sociálne+právne+psychologické poradenstvo pre obete DN, psychoterapia, osobná asistencia pre klientky, preventívne a osvetové aktivity zamerané na DN

ÚTULOK ŠTART– ŽILINA (spolu s DD a DSS)
Tel.:
041/7645292 nonstop, 041/7645293 (P-P: 7,00 – 15,00)
Fax:
041/7645293
Mail:
dd.dss.utulok@stonline.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Chrastina
Služby:
sociálne poradenstvo, kontakty na odborníkov v regióne
Ubytovanie:
6 lôžok pre ženy s deťmi (ODN)

LÚČ DSS ŽILINA
Tel.:
041/7234993, 0905 571 882 – nonstop
Fax:
041/7234993
Kontaktná osoba:
Anna Halečková,  Helena Harceková
Mail:
dssluchaleckova@vuczilina.sk, dsszakrola@vuczilina.sk
Služby:
krízová intervencia a postintervencia pre ODN (násilie, týranie)
Ubytovanie: –
72 miest
– v hmotnej núdzi bezplatne
– pri príjmoch – výpočet poplatku podľa zákona

Poradňa PON ŽILINA
Konzultácie aj bez objednania: Utorok a štvrtok: 14,00 – 18,00
Adr.: Horný val 24
Mobil: 0907 425 134
Mail: zilina@pomocobetiam.sk
Koordinátorka: Iveta Jurgová

DD,DSS,ÚTULOK – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Tel.:
044/5533327, 044/5533373 (P – P: 8,00 -15,00)
Fax:
044/5531063
Kontaktná osoba:
Mgr. Martina Sihotská
Mail:
ddlm@vuczilina.sk
Služby:
sociálne poradenstvo, odporúčanie na príslušné kontakty

DOM CHARITAS Sv. KLÁRY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Pre týrané, zneužívané alebo dievčatá v núdzi.
K tomu patrí Krízové stredisko a Útulok
Tel.:
044/5621932, 0902 327 955 – nonstop
Kontaktná osoba:
sestra Júlia (prestavená domu)
Mail:
spkchsnv@nextra.sk
Služby:
sociálne poradenstvo
Ubytovanie:
12 dievčat vo veku od 13 do 25 rokov (pokiaľ dievčatá zarábajú, podľa výšky zárobku sa vypočíta poplatok)

ÁNO PRE ŽIVOT (n.o.) – RAJECKÉ TEPLICE
Tel.:
0800120024 – nonstop, 041/5494950 (8,00 – 16,00)
Fax:
041/5494950
Web:
www.anoprezivot.sk
Mail:
apz@nextra.sk
Kontaktná osoba:
Anna Verešová
Služby
: ubytovanie (DOMOV GIANNY B.MOLLA), sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, právna pomoc, psychologické poradenstvo, podporné skupiny, sociálna asistencia. Útulok + DOR = ubytovanie pre 10 žien + 15 detí, 35.- Sk /deň/osoba

ŽENA V TIESNI (OZ) – MARTIN
Tel.:
0907 346 374 + 0911 346 374 – nonstop
043/4220853 (Pon.-piat. 9,00 – 16,00)
Fax.:
043/4220853
Mail:
oz.zenavtiesni@tipnet.sk
Kontaktná osoba:
Tatiana Brnová
Služby:
sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, právna pomoc, sociálna asistencia

ŽENY KYSÚC (OZ) – ČADCA
Tel.:
041/4334898 (8,00 – 13,00)
Fax:
041/4334898
Kontaktná osoba:
Jolana Krkošková
Mail:
zeny_kysuc@nextra.sk
Služby:
štartovacie poradenstvo


Prešovský VÚC

PRO FAMILIA – HUMENNÉ
Tel.:
057/7757773, 0903 325 506 – nonstop
Fax.:
057/7757773
www.profamilia.sk

Mail:
profamiliahe@nextra.sk
Kontaktná osoba
: PhDr. Eva Sopková
Služby
: sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, právna pomoc, advokátske zastupovanie, psychologické poradenstvo
Zriadilo zariadenie:
ŽENSKÝ DOM DAKINI – Humenné
Útulok pre ODN – ubytovanie pre ženy a deti (30 miest v 8 izbách) 95.-/1 deň
Kontakt: Pro Familia Humenné

ZLÚČENÉ ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LILA HUMENNÉ:
DOMOV PRE OSAMELÝCH RODIČOV (DOR) LILA

Tel.:
057/7752144nonstop
Kontaktná osoba:
Mgr. Viera Sitarčíková
Mail:
zzsslila@stonline.sk
Služby:
sociálne poradenstvo, psychologická starostlivosť, odporúčanie na ďalších  odborníkov
Ubytovanie: –
pre 1 rodiča max. s 3 deťmi,  v hmotnej núdzi bezplatne, pri príjmoch platba podľa príjmov    

KRÍZOVÉ STREDISKO (KS) LILA
Tel.:
057/7752144 – nonstop
Kontaktná osoba:
Mgr. Viera Sitarčíková
Mail:
zzsslila@stonline.sk
Služby:
pomoc deťom v krízovej situácii – psychológ, sociálny pracovník, špeciálny pedagóg
Ubytovanie:
14 detí – posiela ÚPSVaR podľa predbežného opatrenia súdu

KRÍZOVÁ PORADŇA PRE ŽENY A DETI – POPRAD
Tel.:
0908 269 463 – nonstop, 052/7732414 (Pond.-piat.: 8,00 -15,00)
Fax:
052/7732414
Kontaktná osoba:
Karin Jureková                                      
Mail:
krizovaporadna.pp@azet.sk
Služby:
sociálne+právne+psychologické poradenstvo, podporné skupiny, terénno-sociálna práca, doprovod a sprevádzanie na úradoch

Poradňa PON POPRAD
Konzultácie aj bez objednania: Utorok a štvrtok: 14,00 – 18,00
Adr.: Kežmarská 3524/9
Telefón, odkazovač, fax
: 052 772 5068
Mobil:
0905 213 283
Mail:
poprad@pomocobetiam.sk
Koordinátorka:
Danica Ďuricová

KC MY MAMY – PREŠOV
Tel.:
051/7710707 (P + S + Š 9,00 – 13,00)
www.mymamy.sk

Mail:
mymamy@stonline.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Nicole Fuchsová
Služby:
sociálne+právne+psychologické+ekonomické poradenstvo, sprevádzanie na súdy,úrady
Ubytovanie:
utajené ubytovanie od januára 2008, podmienky sa dohadujú

DOMOV PRE OSAMELÝCH RODIČOV (DOR) PREŠOV (spolu s DSS)
Tel.:
051/7757356 (P-P: 7,00 – 15,00)
Fax:
051/7704692
Kontaktná osoba:
Zuzana Gubáčová                                
Mail:
dssvazecka@stonline.sk
Služby:
sociálne poradenstvo, odporúčanie na ďalších odborníkov
Ubytovanie:-
1 mesiac s možnosťou predĺžiť, v hmotnej núdzi bezplatne, inak 3.000.-sk/mes., zohľadňujú príjmy a rešpektujú nariadenia v okrese

ÚTULOK ARCHA PREŠOV – Grécko-katolícka diecézna charita
Tel.:
051/7723970, 051/7721697 – nonstop
Fax:
051/7723970
Kontaktná osoba:
Rudolf Bača
Mail:
rsckd@stonline.sk
Služby:
prichýlia ODN pokiaľ si nevyriešia základné kauzy

Poradňa PON PREŠOV
Konzultácie aj bez objednania: Utorok a štvrtok: 14,00 – 18,00
Adr.: Požiarnická 3
Telefón, odkazovač, fax:
051 771 1524
Mobil:
0907 425 134
Mail:
presov@pomocobetiam.sk
Koordinátorka: Iveta Jurgová

ALIA – DSS BARDEJOV k zariadeniu pričlenený

DOMOV PRE OSAMELÝCH RODIČOV (DOR) – BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES
Tel.:
054/4722313, kl.101 (P – P: 8,00 – 15,30)
Fax:
054/4883585
www.dssalia.sk

Mail:
dssalia@stonline.sk
Kontaktná osoba:
Ľubomír Štalmach
Služby:
základné poradenstvo (na čo má nárok, na koho sa obrátiť), psychická podpora, spolupráca s obcou ohľadom vyriešenia bývania, spolupráva s ÚPSVaR
Ubytovanie:
matky s maloletými deťmi – bývanie do pol roka

SPOJENÉ ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (SZSS) NÁDEJ SNINA
Tel.:
057/7622452 – nonstop
Fax:
057/7622452
www.dssosadne.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Šutová
Služby:
krízová intervencia, sociálne+právne+psychologické poradenstvo
Ubytovanie: KS –
8 detí maximálne na pol roka

DSS BATIZOVCE
K nemu pričlenené

DOMOV PRE OSAMELÝCH RODIČOV (DOR) BATIZOVCE
Tel.:
052/7849712 + (P-P: 7,00 – 15,00)
Kontaktná osoba:
Mária Sabovíková
Služby
: poradenstvo, asistencia na úradoch
Ubytovanie: –
15 miest na nevyhnutne potrebný čas, v hmotnej núdzi bezplatne, pri príjmoch – výpočet poplatku podľa zákona + VÚC

ÚTULOK – SVIT
Tel.:
052/7756842 (P-P: 7,00 – 15,00)
Kontaktná osoba:
Mária Sabovíková
Služby:
klienti muži a ženy v hmotnej núdzi, bez prístrešia

DOM HUMANITY – ÚTULOK SČK SVIDNÍK
Tel:
054/7521396
Web:
www.redcross.sk
Mail:
sus.svidnik@redcross.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Karol Kalinák
Služby:
sociálne+psychologické poradenstvo ODN
Ubytovanie:
11 miest s prísteľkami až 30


Košický VÚC

ZÁUJMOV0 ZDRUŽENIE ŽIEN FENESTRA –KOŠICE
Tel.:
055/6256237 (P – P: 9,00 – 17,00), 0905 204 414
Web:
www.fenestra.sk
Mail:
fenestra@fenestra.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Dušana Karlovská
Služby:
sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, právna pomoc, sociálna asistencia, psychologické poradenstvo, podporné skupiny, individuálna a skupinová terapia

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ (SČK) KOŠICE okolie
Tel.:
0903 558 934 + 0904 621 488 – nonstop, 055/7290701 (P-P: 7,30 – 15,30)
Fax:
055/6220613
Web:
www.redcross.sk
Mail:
kosicevidiek@redcross.sk
Kontaktná osoba:
Helena Kmetzová
Služby:
prvý kontakt – sociálne a právne poradenstvo, odporúčanie na ďalších odborníkov
Ubytovanie
: núdzové ubytovanie (1 izba – 3 válandy) – 1 týždeň – bezplatne

Poradňa PON KOŠICE
Konzultácie aj bez objednania: Utorok a štvrtok: 14,00 – 18,00
Adr.: Kmeťova 20
Telefón, odkazovač, fax:
055 625 2929
Mobil:
0907 411 600
Mail:
kosice@pomocobetiam.sk
Koordinátroka: Anetta Smiková

POMOC RODINE (OZ) – MICHALOVCE
Tel.:
056/6884471+056/6884473 (Pon.-piat: 7,30 – 15,30), 0908 954 873 – nonstop
Fax:
056/6424860
Web:
www.pomocrodine.sk
Mail:
pomocrodine@centrum.sk
Kontaktná osoba:
PhDr. Mária Hargašová
Spolupracuje s RPPS Michalovce (056/6424860) + RPPS Sobrance (056/6524017)
Služby
: sociálne+právne+psychologické poradenstvo, právna pomoc, sociálna asistencia, podporné skupiny, výnimočne – advokátske zastupovanie

ZSS MAJÁK (Územný spolok ČK) – TREBIŠOV
Tel.:
056/6722495 – nonstop
Fax:
056/6722495
Kontaktná osoba:
Libuša Babuľáková
Mail
: sus.trebisov@redcross.sk
Služby:
sociálne+právne+psychologické poradenstvo, sociálna asistencia, pracovná terapia
Ubytovanie:
25 miest v 8 izbách, 21.- Sk/deň na osobu