Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia voči ženám

Odkaz k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia voči ženám,  25.november 2010

VIEDEŇ, 25.november (Informačné centrum OSN) – Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa za odstránenie násilia voči ženám prejavme uznanie rozsiahlym a čoraz častejším snahám venovať sa tomuto problému. Ženské organizácie už dávno nie sú ponechané iba samé na seba. Od Latinskej Ameriky až po Spojené štáty, od Ázie až po Afriku, muži aj chlapci, mladí aj starí, hudobníci, celebrity, športové osobnosti, médiá, verejné aj súkromné organizácie ako aj bežní občania robia čoraz viac pre ochranu žien a dievčat a podporu posilnenia ich postavenia a práv.

Čítať ďalej

Strategické dokumenty k násiliu páchanému na ženách

Strategické dokumenty v SR zastrešujúce oblasť násilia páchaného na ženách

Čítať ďalej

Materiály a publikácie

Materiály a publikácie o násilí páchanom na ženách na stiahnutie

Čítať ďalej

Pôvodná stránka kampane Piata žena

Pozrite si archív kampane Piata žena tu, TV spot tu.

Údaje k domácemu násiliu

V roku 2008 bol počet evidovaných prípadov týrania blízkej a zverenej osoby 497, pričom podiel žien obetí bol 88,3%. Oproti roku 2006 išlo o nárast podielu žien o 8,2%. Podľa najnovšieho reprezentatívneho výskumu výskytu a skúseností  žien s násilím páchaných na ženách z roku 2007 je obeťou (Filadelfiová, Holubová a spol.) každá piata žena, a to konkrétne:

–         21,2% žien vo veku od 18 – 65, ktoré mali partnera zažilo násilie,

–         27,9%  žien zažilo násilie pri bývalých partneroch,

–        až 35,8% zažilo násilie od cudzích mužov (napr. v práci, na verejných priestranstvách atď.).

Problémom stále ostáva absencia služieb v oblasti násilia páchaného na ženách v súlade s európskymi štandardami, ako aj malé povedomie, alebo pretrvávajúce predsudky o tomto probléme (strach žien riešiť tento problém, pretože nedostanú adekvátnu pomoc). Problémom je aj neexistencia reálnych pravidelných štatistík a výskumov v oblasti násilia páchaného na ženách.

Tab. č.7 Ukazovatele HP RP v oblasti násilia páchaného na ženách

Merateľné ukazovatele Posudzovaný rok (%)
2006 2007 2008 2009
Počet evidovaných prípadov 609 457 497 N/A
Týranie blízkej a zverenej osoby (pa.208 TZ) – obete ženy 80,1 79,1 88,3 N/A

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, www.minv.sk

Jedna, dve, tri, štyri, päť – už to vieme naspamäť

Vyhlásenie ku kampani Piata žena

Násilie, ktoré muži páchajú na ženách, patrí k najtabuizovanejším problémom v našej spoločnosti. Ak sa o násilí nehovorí nahlas, tak pre verejnosť neexistuje. Kampane proti násiliu páchanému na ženách násilie pomenovávajú. Vyzývajú nás, aby sme sa naučili naspamäť, že násilie je vecou verejnou, aj keď sa odohráva v súkromí. Vyzývajú laickú i odbornú verejnosť, a najmä politickú reprezentáciu, aby priznali spoločenskú závažnosť násilia na ženách a uvedomili si naliehavú potrebu riešenia tohto komplexného problému.

Čítať ďalej

MVO upozorňujú na násilie páchané na ženách

Urážky, krik, facky, fyzické a psychické násilie. Aj to zažívajú denno denne tisícky žien na Slovensku. Mimovládne organizácie žiadajú vládu aby začala situáciu brať vážne. Vláda odpovedá akčným plánom, ktorý má situáciu zlepšiť. Mimovládky ale tvrdia, že ministerstvo práce nezohľadnilo ich pripomienky a z diskusie o akčnom pláne ich vylúčilo.

Hromadná pripomienka k Národnému akčnému plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

Dvanásť mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti ľudských práv žien predkladá hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 (NAP), ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. MVO považujú tento materiál vo svojej súčasnej podobe za neadekvátny rámec pre efektívne riešenie eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách vo viac ako 40 pripomienkach..

Čítať ďalej

Trestné stíhanie

Zmena Trestného zákona v ustanovení § 208, ku ktorej došlo od 1.9.2002, ktorý sa týka týrania blízkej a zverenej osoby, bola motivovaná tým, že z dovtedajšej praxe orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovaní týchto trestných činov bolo zrejme, že tieto orgány zameriavali svoju pozornosť predovšetkým na skúmanie, či trestanie obete bolo bezdôvodné a neprimerané. Tieto okolnosti sa často vyhodnocovali v prospech páchateľov trestných činov, rovnako spôsobovala výkladové problémy aj skutočnosť, čo možno považovať za bitie a aj táto bola často interpretovaná v prospech páchateľov trestných činov, teda v tom zmysle, že fyzické útoky, ktoré možno považovať za bitie, musia dosahovať určitú intenzitu.

Čítať ďalej

Zákonník práce

Zákonník práce, ktorý bol prijatý v roku 2001 vo svojom ustanovení § 41 reagoval na všeobecne známu situáciu, kedy pri prijímaní do zamestnania boli vydaté ženy s malými deťmi výrazne znevýhodňované, preto sa v tomto ustanovení zamestnávateľovi, u ktorého sa uchádza osoba o zamestnanie, zakázalo vyžadovať od uchádzača informácie inter alia o tehotenstve a o rodinných pomeroch. Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru porušil tento zákaz, uchádzač o zamestnanie má právo na primeranú finančnú náhradu.

Čítať ďalej

 • marec 2023
  Po Ut St Št Pi So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Návštevy:

  • 99 182 hits