Trestný zákon

Trestný zákon, ktorý bol zmenený s účinnosťou od 1.9.2002, sa zmenil v ustanovení § 89, v ktorom sa definujú pojmy používané v tomto zákone.

Od 1.9.2002 sa za blízku osobu pre účely trestných činov, ku ktorým najčastejšie dochádza voči ženám zmenil tak, že za blízku osobu sa pri trestných činoch násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi (§ 359), týrania blízkej a zverenej osoby (§ 208 TZ), vydierania (§ 189), znásilnenia (§ 199 TZ), sexuálneho násilia (§ 200 TZ) a sexuálneho zneužívania (§ 201 TZ) rozumie aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu k ním blízkou osobou ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti. Táto zmena umožnila kvalifikovať ako trestný čin týranie blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona aj také konanie, ktorého sa dopúšťal páchateľ voči bývalej manželke, jej deťom, ktoré nepochádzajú z manželstva alebo voči bývalej družke. Táto zmena dala právne vyjadrenie skutočnosti, že na Slovensku aj po rozvode manželstva alebo po rozpade vzťahu žijú častokrát v spoločnom byte alebo dome bývalí manželia alebo druh a družka a preto násilie, ku ktorému dochádza v týchto vzťahoch je rovnakého druhu ako násilie, ku ktorému dochádza pred rozpadom vzťahu. Zároveň sa touto zmenou umožnilo zaradiť medzi prísnejšie trestané trestné činy nielen trestné činy, ku ktorým dochádzalo vo vzťahu k manželke alebo družke, ale aj bývalej manželke a družke.

Ďalšou zmenou v Trestnom zákone bolo zavedenie zákazu priblíženia na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov a zdržiavať sa v blízkosti obydlia poškodeného medzi primerané obmedzenia, ktoré súd môže v prípade, že odsudzuje páchateľa, uložiť ako súčasť trestu alebo súčasť podmienečného prepustenia z výkonu trestu.

Paragraf 359 – násilie proti skupine obyvateľstva a proti jednotlivcovi sa zmenil tak, že prísnejšie sa potrestá ten páchateľ trestného činu, ktorý sa takéhoto trestného činu dopustí voči blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove.

Úplne nanovo sa sformulovalo ustanovenie § 208 – týranie blízkej a zverenej osoby. Pretože dovtedy platné ustanovenie prinášalo so sebou interpretačné problémy používajúc slová ako „opakované bitie, neoprávnené uzatváranie, nadmerné vyvolávanie strachu alebo stresu, neprimerané a neodôvodnené trestanie“, bolo toto ustanovenie preformulované tak, aby akékoľvek opakované násilie akéhokoľvek druhu, ktorého dôsledkom je fyzické alebo psychické utrpenie obete, bolo bez pochybností možné kvalifikovať ako tento trestný čin. Z definícii tohto trestného činu sa vypustili pojmy ako „nadmerné, bezdôvodné a neprimerané násilie“ a vymenovali sa rôzne spôsoby, ktorými možno tento trestný čin spáchať.

V § 189 – vydieranie sa zaviedlo ustanovenie, podľa ktorého, takýto trestný čin spáchaný na blízkej osobe je prísnejšie trestaný. Rovnakým spôsobom sa upravili aj ustanovenia § 199 (znásilnenie), § 200 (sexuálne násilie) a § 201 (sexuálne zneužívanie) Trestného zákona.

Pridaj komentár

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s