Trestný poriadok

Trestný poriadok sa zmenil predovšetkým vo vzťahu k osobám mladším ako 15 rokov, ktoré v prípade, že sú vypočúvané v súvislosti s trestným činom spáchaným voči blízkej a zverenej osobe, a ak hrozí nebezpečenstvo, že by opätovná výpoveď takejto osoby mladšej ako 15 rokov mohla ovplyvniť duševný alebo mravný vývoj dieťaťa, jeho výpoveď je snímaná na videozáznam, ktorý je použitý ako dôkaz pred súdom, a opätovná výpoveď takéhoto dieťaťa je v podstate neprípustná. Naďalej však zostáva skutočnosťou, že ak je obeťou trestného činu osoba staršia ako 15 rokov, býva častokrát opakovane podrobovaná výsluchom tak v štádiu prípravného konania, ako aj v konaní pred súdom. Nie je ničím výnimočným, že žena, obeť znásilnenia je vypočúvaná v priebehu jedného trestného konania aj štyrikrát a nemá žiadnu zákonnú možnosť takúto výpoveď odoprieť alebo sa odvolať na svoju predchádzajúcu výpoveď.

Touto zmenou sa zároveň do Trestného poriadku zaviedla výslovne možnosť ustanoviť za opatrovníka pri trestných činoch spáchaných voči mal. osobám občianske združenie so zameraním na ochranu rodinných práv. Podľa platných právnych predpisov z oblasti rodinného a trestného práva totiž nemôže žiadny z rodičov zastúpiť dieťa, ak hrozí kolízia ich záujmov. Tak v prípade, ak boli obeťou trestných činov nielen manželky, bývalé manželky, družky alebo bývalé družky páchateľov, ale aj ich deti, nemohla vykonávať funkciu zástupcu v trestnom konaní matka dieťaťa. Obvyklou praxou v trestnom konaní bolo ustanovenie opatrovníka pre dieťa orgánu sociálnoprávnej ochrany, ktorý však častokrát svoju činnosť vykonáva veľmi formálne.

Ďalšou zmenou Trestného poriadku bolo odňatie možnosti poškodenej nedať súhlas na trestné stíhanie, ktorá nadobudla účinnosť 1.10.2002. Do uvedenej zmeny bolo možné pri niektorých trestných činoch, ak boli spáchané voči blízkej osobe, nedať súhlas na trestné stíhanie. Oprávnenou osobou na udelenie alebo odňatie súhlasu bola poškodená. Častokrát bola snaha páchateľa o to, aby tento súhlas vzala späť, čo bolo možné až do rozhodnutia odvolacieho súdu, dôvodom ďalšieho násilia voči poškodenej.

Pridaj komentár

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s