Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok sa zmenil od 1.1.2003 predovšetkým v ustanoveniach o predbežných opatreniach. Aj keď do uvedenej zmeny právna úprava predbežných opatrení nevylučovala možnosť, že by súd predbežne rozhodol aj o zákaze užívania bytu alebo domu osobou dopúšťajúcou sa násilia, súdy dovtedy existujúcu právnu úpravu neaplikovali tak, že by rozhodli predbežným opatrením o takomto zákaze.

Od 1.1.2003 je v Občianskom súdnom poriadku v § 76 ods. 1 písm. g/ ustanovená možnosť, aby súd predbežným opatrením zakázal osobe dôvodne podozrivej z násilia dočasne vstupovať do domu alebo bytu, v ktorom sa zdržiava osoba, voči ktorej sa dopúšťa násilia. Touto úpravou bola zároveň zavedená osobitná lehota pre vydávanie takýchto predbežných opatrení, ktorá je 7 dní odo dňa podania návrhu. Zároveň boli ustanovené lehoty na predkladanie spisov týkajúcich sa takýchto predbežných opatrení odvolaciemu súdu, aj lehoty na rozhodnutie o odvolaniach v týchto veciach odvolacím súdom.

O predbežnom opatrení sa rozhoduje uznesením, ktoré je predbežne vykonateľné, čo znamená, že je záväzné pre účastníkov bez ohľadu na to, či sa niektorý z nich odvolal. V priebehu roku 2003 a 2004 sa postupne vyvinula taká prax, že nerešpektovanie tohto predbežného opatrenia sa kvalifikuje ako trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a to bez toho, aby bolo potrebné, tak ako pri iných rozhodnutiach, v prípade jeho nerešpektovania požiadať súd o jeho súdny výkon.

Aj pred uvedeným rokom 2002 a aj po prijatí spomínaných zásadných noviel Trestného zákona, Trestného poriadku, Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku sú a boli prijímané právne predpisy, ktorých ustanovenia môžu a majú význam pre postavenie žien – obetí násilia alebo, ktoré smerujú k tomu, aby sa prejavom násilia voči ženám v akejkoľvek forme predchádzalo.

Pridaj komentár

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s