Dokumenty a materiály o násilí páchanom na ženách

Prehľad základných dokumentov k tematike násilia páchaného na ženách

     Materiál MPSVR, 137 kB  

 

  • Declaration on the Elimination of Violence against Women

   download:  41kB  

 

   download:  79,kB

 

   z publikácie Konať proti násiliu na ženách
   download: 40kB

 

    návrh aktivít a opatrení pre SR
   download: 40kB

 

   prednáška Sarah Bull
   download: 79kB

 

   popis dôležitých dátumov (23. november – 10. december)
   download: 41kB

 

   správa o českom výskume o domácom násilí
   download: 100kB

 

   správa pre Medzinárodný helsinský výbor, 2000
   download: 204kB